Karlskrona Älmteryd Skogsskifte BLEKINGE SVERIGES TRÄDGÅRD
Denna bostad är såld
Grandominerad fastighet med stor andel gallringsskog med hög löpande tillväxt. 44 hektar skogsmark med ett virkesförråd om 7 767 m3sk enligt ny skogsbruksplan varav ca 90 % är gran. En bra skogsbilväg som går genom hela fastigheten. Fastigheten är obebyggd och jakten följer fastigheten vid tillträde.

Ansvarig mäklare

Rolf Svensson
0455-412 00
0708-14 12 01
[email protected]
Följ oss på Facebook